För arbetsgivare

Universitetens karriär- och rekryteringstjänster som ingår i nätverket Aarresaari har en betydande roll i utvecklingen av universitetens relationer till arbetslivet och för studerandenas orientering mot arbetslivet. Vår gemensamma mission är att främja studerandenas och de nyutexaminerades möjligheter att få ett bra arbete och att samtidigt stödja arbetsgivarnas rekryteringsprocesser.

Praktikperioder samt lärdomsprov som görs på uppdrag av en arbetsgivare stärker studerandenas arbetslivsfärdigheter. Genom att anställa en praktikant eller en avhandlingsskribent ökar du samtidigt kännedomen bland studerande om ditt företag och dess verksamhet och kan rekrytera kompetenta och motiverade medarbetare.

Aarresaaris platsförmedling  och publicering av platsannonserna

Aarresaaris platsförmedling är ett effektivt sätt för dig att rikta din platsannons, praktikplats eller ditt lärdomsprovsämne till universitetsstuderande eller nyutexaminerande arbetssökande. Med en enda annons får du tillgång till 12 universitets förmedlingskanaler - du kan rikta din annons till alla eller till vissa universitet efter eget val. Du kan också rikta ansökan till studerande inom olika utbildningsområden – glöm inte heller universitetens internationella examensstuderande.

Universiteten publicerar annonserna på sina webbsidor eller i sin intra i enlighet med sina egna servicekoncept. Vart och ett universitet godkänner skilt annonser för distribution enligt sina egna principer för publicering. Länkar till var annonserna publiceras vid de olika universiteten är samlade på sidan med kontaktuppgifter.