Anvisningar för annonsörer

På den här sidan hittar du nyttig information och anvisningar gällande annonsering via  Valojobs (arbets- och praktikplatser samt ämnen för lärdomsprov). Vi uppdaterar anvisningarna i enlighet med responsen som vi får. Valojobs-tjänstens tekniska support: valojobs@aarresaari.net.

Allmänna publiceringsvillkor

Dataskydds- och registerbeskrivning

Anvisningar för utarbetande av annonser

Utbildningsområden i Universiteten


Allmänna publiceringsvillkor

Tjänsten Valojobs tillämpar Aarresaari-nätverkets allmänna publiceringsvillkor.

Dataskydds- och registerbeskrivning

Personuppgifter och uppgifter om arbetsgivare i Valojobs databas behandlas konfidentiellt. Läs mer i Dataskyddsbeskrivningen.

Anvisningar för utarbetande av annonser

 • Du kan lämna in en annons utan att registrera dig eller genom att registrera dig via organisationens konto.
 • Annonsen tas automatiskt bort från förmedlingen när den sista ansökningsdagen har löpt ut.
 • Annonsen ska vara i textform. Det går tyvärr inte att bifoga filer till annonserna. Du kan ladda upp organisationens logotyp eller en bild förknippad med annonsen till platsen för ändamålet.
 • Kopiera inte texten direkt från ett ordbehandlingsprogram eller ett PDF-dokument. Systemet korrigerar inte bindestreck, felaktiga radbrytningar eller andra liknande fel efter kopieringen.
 • Fält markerade med en röd asterisk (*) är obligatoriska.
 • Du kan rikta annonsen till bara ett eller alla tre universitet. Välj alltid minst ett universitet.
  Systemet ger dig möjlighet att redigera annonsen. Länken som krävs för redigeringen skickas via e-post till annonsörens e-postadress. Länken gäller även i 3 månader efter det sista ansökningsdatumet. Lösenordet för redigeringen ska annonsören skapa själv. Det lönar sig att spara lösenordet, då systemet inte skickar det till annonsören. Om du glömmer lösenordet, kan du även återställa det via redigeringslänken.
  Via redigeringslänken kan du följa upp vid vilket universitet din annons har publicerats och hur många gånger annonsen har visats. Du kan även kopiera en gammal annons och publicera den som en ny.
  I händelse av problem, kan du kontakta valojobs@aarresaari.net
 • Du kan rikta annonsen till ett eller flera universitet. Välj alltid minst ett universitet
 • Systemet erbjuder dig möjlighet att redigera annonsen. En länk till redigeringsfunktionen skickas till annonsörens e-postadress. Länken är giltig i 3 månader från sista ansökningsdatum. För redigeringen krävs ett lösenord som annonsören skapar själv. Annonsören ska spara lösenordet själv, systemet skickar inte lösenordet till annonsören. Det går att nollställa lösenordet via redigeringslänken, om du har glömt lösenordet.
 • Via redigera-länken kan du följa med vilka universitet som publicerat er annons och hur många gånger den blivit sedd (antal klick). Ni kan också kopiera annonsen och använda den som botten för en ny annons.
 • Om du upptäcker tekniska problem, ber vi dig kontakta valojobs@aarresaari.net.

Se även Tips för att lägga upp annonser

Registrering

Om du vill kan du skapa ett konto för organisationen och med hjälp av det är det enkelt att hantera annonseringen. Du kan dessutom ansluta flera personer från samma organisation till kontot. Anvisningar om registrering.

Information om utbildningsområden i Valojobs- Universiteten

Utbildningsområden Universiteten
Pedagogik och lärarutbildning


Uleåborgs universitet
University of Lapland
Samhälls- och förvaltningsvetenskap Lapplands universitet
Vasa universitet
Social- och beteendevetenskap Lapplands universitet
Uleåborgs universitet
Media-, kommunikations- och informationsonråden Lapplands universitet
Vasa universitet
Handel och ekonomi


Lapplands universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Juridik Lapplands universitet
Språk och översättning


Uleåborgs universitet
Annat humanistiskt område


Uleåborgs universitet
Konst


Lapplands universitet
Matematik och statistik


Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Övriga naturvetenskaper


Uleåborgs universitet
Miljö- och biovetenskap


Uleåborgs universitet
Informationsbehandling och telekommunikation (ICT)


Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Byggnadsteknik och arkitektur Uleåborgs universitet
Övriga tekniska vetenskaper


Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Hälso- och idrottsvetenskaper


Uleåborgs universitet
Medicin och odontologi Uleåborgs universitet