Harjoittelu - Säädösvalmistelu ja säädösvalmistelun tuki - sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

https://aarresaari.valojobs.fi/ilmoitus-5-78137

[Tulosta]

Ajankohta ja kesto: kesä 2021 (3 kk)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1400 €/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 28.02.2021

Koulutusalavalinta: Oikeustiede

TYÖNANTAJAN TIEDOT

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto, palvelujärjestelmäyksikkö
https://www.recright.com/careers/fi/sosiaali-ja-terveysministerio/harjoittelu-saadosvalmistelu-ja-saadosvalmistelun-tuki-sosiaali-ja-terveyspalvelujarjestelma-5fe08d44c0138c4caf0ca054
Merituuli Mähkä
p. 029 516 3575
email: etunimi.sukunimi@stm.fi