Lämna en arbetsplatsannons

Aarresaari är ett effektivt sätt för dig att rikta din platsannons till studerande samt nyutexaminerade kandidater, magistrar eller doktorer vid universiteten. Med en enda annons får du tillgång till 12 universitets förmedlingskanaler - du kan rikta din annons till alla eller till vissa universitet efter eget val.

Obs! Nu kan du också registrera dig som arbetsgivare och skapa ett eget konto för er organisation. Via kontot kan du enkelt administrera era annonser. På denna blankett kan du låta bli att registrera arbetsplatsen.

Alla universitet förmedlar annonserna till sina studerande enligt sina egna tjänstekoncept, bland annat på sina webbplatser och e-postlistor, och väljer själv om de förmedlar annonserna via sina kanaler.

Publiceringsvillkor för Aarresaari.net

  1. Aarresaari.net är avsedd för praktik- och arbetsplatsannonser som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har avlagt universitetsexamen. Därtill förmedlas uppdrag för pro gradu-avhandling eller diplomarbete. Arbetsuppgifterna ska stödja den studerande i studierna eller förutsätta akademiska studier eller akademisk examen.
  2. Av personaluthyrnings- och arbetsförmedlingsföretags rekryteringsannonser ska framgå namnet på kunden eller uppdragsgivaren samt detaljerad information om arbetsuppgiften. En del av universiteten publicerar inte anonyma annonser.
  3. Universiteten önskar att praktikplatserna är avlönade. Universiteten kan enligt egen bedömning låta bli att publicera praktikerbjudanden där lönen understiger anställdas arbetsvillkor eller i de fall då det inte är möjlighet att ansöka om praktikfinansiering.
  4. Vi publicerar inte annonser som hänför sig till nätverksmarknadsföring.
  5. Universiteten har rätt att enligt eget övervägande och egna publiceringsvillkor låta bli att publicera en arbetsgivares annons eller avlägsna en redan publicerad annons.
  6. Aarresaari-nätverket och universiteten som hör till nätverket ansvarar inte för innehållet i annonserna.
  7. Annonserna vidarebefordras direkt till universiteten. Vi strävar efter att publicera annonserna för universitetens studerande inom tre (3) vardagar.
  8. Om du upptäcker ett fel i en annons som du redan lämnat in eller du i övrigt vill redigera annonsen, gör det via den länk som du fått per e-post. Länken är giltig i tre månader från sista ansökningsdatum.
Förhandsvisa formuläret

INFORMATION OM ARBETSUPPGIFTERNA (1/3)

* Fält märkta med en asterisk är obligatoriska.


ohje
ohje

ohje
ohje

ohje
ohje
ohje
(utgångsdatum 28.12.2023)
ohje


ohje

ohje