Kontaktinformation

I frågor gällande arbetslivskontakter samt yrkesvägledning och arbetssökning vid universiteten i Vasa, Lappland och Uleåborg kan du ta kontakt direkt med universitetens arbetslivs- och karriärtjänster.

Arbets-, praktik- och lärdomsprovplatser

  • I kontaktuppgifterna för varje universitet hittar du länkar till vyer där universiteten publicerar platsannonserna.

Om du har tekniska frågor gällande platsförmedlingen, kan du kontakta: valojobs(a)aarresaari.net

Till Aarresaari-nätverket hör universitetens karriär- och rekryteringstjänster

Lapplands universitet

Uleåborgs universitet

Vasa universitet

Arbetslivs- och rekryteringstjänsterna vid Lapplands universitet
PB 122, 96101 Rovaniemi
tfn. 040 484 4477
rekry(a)ulapland.fi
Arbets-, praktikplats- och lärdomsprovsannonser publiceras på webbplatsen.

Uleåborgs universitet, Utbildningstjänsterna
PB 8100, 90014 Oulun yliopisto
tfn. 0294 483661
career(a)oulu.fi
Tjänster för arbetsgivare
Tjänster för studerande
Arbets-, praktikplats- och lärdomsprovsannonser publiceras på webbplatsen.

Studierådgivningen vid Vasa universitet
PB700, 65101 Vaasa
tfn. 044 024 4483
urapalvelut(a)uva.fi
Arbets-, praktikplats- och lärdomsprovsannonser publiceras på webbplatsen.

Vid frågor gällande samarbetsnätverket Aarresaari, kan du kontakta: koordinaattori@aarresaari.net

Kontaktuppgifter till universiteten i Aarresaari-nätverket 

 
Annonsera på universiteten